1  CZ
 2  PT
3 SB KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00
4 ND KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00
5 PN
6 WT NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE 19.00
7 ŚR NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE 19.00
8 CZ NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE 19.00
9 PT KOLACJA DLA GŁUPCA
spektakl zamknięty
19.00
NASTASJA FILIPOWNA 19.15
10 SB KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00

NASTASJA FILIPOWNA 19.15
11 ND KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00
NASTASJA FILIPOWNA 19.15
12 PN
13 WT JA, FEUERBACH  19.00
Jacek Kaczmarski
lekcja historii
20.00
14 ŚR JA, FEUERBACH  19.00
POCAŁUNEK 19.15
Jacek Kaczmarski
lekcja historii
20.00
15 CZ POCAŁUNEK 19.15
Jacek Kaczmarski
lekcja historii
20.00
16 PT KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00
Jacek Kaczmarski
lekcja historii
20.00
17 SB KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00
NASTASJA FILIPOWNA 19.30
SCENY NIEMALŻE MAŁŻEŃSKIE… 17.00
18 ND NASTASJA FILIPOWNA 19.30
SCENY NIEMALŻE MAŁŻEŃSKIE… 17.00
19 PN
20 WT TRAMWAJ
ZWANY POŻĄDANIEM 
19.30
21 ŚR TRAMWAJ
ZWANY POŻĄDANIEM 
19.30
22 CZ TRAMWAJ
ZWANY POŻĄDANIEM 
19.30
Monday-Day
Andrzej Poniedzielski
20.00
23 PT TRAMWAJ
ZWANY POŻĄDANIEM 
19.30
Monday-Day
Andrzej Poniedzielski
20.00
24 SB Papieżyca premiera 20.00
Biała lokomotywa 18.00
25 ND Papieżyca
bilety wyprzedane
19.00
Biała lokomotywa 18.00
26 PN
27 WT KASTA LA VISTA 19.00
BILETY
Papieżyca
bilety wyprzedane
19.15
BILETY
28 ŚR KASTA LA VISTA 19.00
BILETY
Papieżyca
bilety wyprzedane
19.15
BILETY
Artur Andrus
- recital kabaretowy

bilety wyprzedane
19.30
BILETY
29 CZ Papieżyca
bilety wyprzedane
19.15
BILETY
Artur Andrus
- recital kabaretowy

bilety wyprzedane
19.30
BILETY
30 PT W PROGU
bilety wyprzedane
 19.15
BILETY
31 SB W PROGU
bilety wyprzedane
19.15
BILETY

 

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie prawo zmian w repertuarze.