1 PO
2 WT Nastasja Filipowna 19.00
3 ŚR Nastasja Filipowna 19.00
4 CZ Nastasja Filipowna 19.00
5 PT Tramwaj
zwany pożądaniem
19.00

6 SO Tramwaj
zwany pożądaniem
19.00
7 ND Tramwaj
zwany pożądaniem
19.00
8 PO
9 WT KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00

10 ŚR KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00

11 CZ KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00

12 PT Pocałunek 19.15
13 SO MERYLIN MONGOŁ 19.00

Pocałunek 19.15
14 ND MERYLIN MONGOŁ 19.00

15 PO
16 WT Niech no tylko zakwitną jabłonie 19.00
17 ŚR Niech no tylko zakwitną jabłonie 19.00
18 CZ Niech no tylko zakwitną jabłonie 19.00
19 PT Niech no tylko zakwitną jabłonie 19.00
20 SO Ja, Feuerbach 19.00

Siła przyzwyczajenia 19.15
21 ND Ja, Feuerbach 19.00

Siła przyzwyczajenia 19.15

22 PO
23 WT KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00
BILETY
Nastasja Filipowna 19.15
BILETY
24 ŚR KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00
BILETY
Nastasja Filipowna 19.15
BILETY
25 CZ KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00
BILETY
26 PT
W progu 19.15
BILETY

27 SO Tramwaj
zwany pożądaniem
16.00
BILETY
W progu 19.15
BILETY
Sceny niemalże małżeńskie… 19.30
BILETY
28 ND Tramwaj
zwany pożądaniem
16.00
BILETY
W progu 19.15
BILETY
Sceny niemalże małżeńskie… 19.30
BILETY
29 PO
30 WT Kasta la vista 19.00
BILETY

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w repertuarze.