1 ND Rzeźnia 19.00
NASTASJA FILIPOWNA 19.15
2 PN
3 WT Kolacja dla głupca 19.00
W PROGU 19.15
Artur Andrus
- recital kabaretowy
19.30
4 ŚR Kolacja dla głupca 19.00

W PROGU 19.15
Artur Andrus
- recital kabaretowy
19.30
5 CZ Rzeźnia 19.00

POCAŁUNEK 19.15
6 PT Rzeźnia 19.00
BILETY
POCAŁUNEK 18.30
BILETY
SCENY NIEMALŻE MAŁŻEŃSKIE…  20.00
BILETY
7 SB Rzeźnia 19.00
BILETY
Papieżyca 16.30
BILETY
8 ND Papieżyca 19.15
BILETY
SCENY NIEMALŻE MAŁŻEŃSKIE…  20.00
BILETY
9 PN
10 WT Monday-Day
Andrzej Poniedzielski
19.00
BILETY
11 ŚR
Monday-Day
Andrzej Poniedzielski
19.00
BILETY
12 CZ
NASTASJA FILIPOWNA 19.00
BILETY
13 PT NASTASJA FILIPOWNA 19.00
BILETY
14 SB NASTASJA FILIPOWNA 19.00
BILETY
15 ND
16 PN
17 WT W PROGU 19.30
Jacek Kaczmarski
lekcja historii
19.00
BILETY
18 ŚR Kolacja dla głupca 19.15
BILETY
W PROGU 19.30
BILETY
Jacek Kaczmarski
lekcja historii
19.00
BILETY
19 CZ Kolacja dla głupca
800. spektakl
19.15
Papieżyca 19.00
BILETY
20 PT Papieżyca 19.00
BILETY
Krzysztof Tyniec
- recital „Dopokąd”
20.00
BILETY
21 SB Rzeźnia 19.00
BILETY
Papieżyca 19.15
BILETY
Krzysztof Tyniec
- recital „Dopokąd”
20.00
BILETY
22 ND Rzeźnia 19.00
BILETY
Krzysztof Tyniec
- recital „Dopokąd”
20.00
BILETY
23 PN
24 WT NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE 19.00
BILETY
25 ŚR NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE 19.00
BILETY
26 CZ NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE 19.00
BILETY
27 PT TRAMWAJ
ZWANY POŻĄDANIEM 
19.30
BILETY
Siła przyzwyczajenia 19.00
BILETY
28 SB TRAMWAJ
ZWANY POŻĄDANIEM 
19.30
BILETY
Siła przyzwyczajenia 18.00
BILETY
Jacek Kaczmarski
lekcja historii
16.30
BILETY
29 ND TRAMWAJ
ZWANY POŻĄDANIEM 
19.30
BILETY
Siła przyzwyczajenia 18.00
BILETY
30 PN  
31 WT JA, FEUERBACH 19.00
BILETY
Teatr N 12.00

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w repertuarze.