1 PO
2 WT Tramwaj
zwany pożądaniem
19.00
Jacek Kaczmarski
lekcja historii
20.00
3 ŚR Tramwaj
zwany pożądaniem
19.00
Jacek Kaczmarski
lekcja historii
20.00
4 CZ Tramwaj
zwany pożądaniem
19.00
Jacek Kaczmarski
lekcja historii
20.00
5 PT
Pocałunek 19.15
Artur Andrus
- recital kabaretowy
19.00
6 SO MERYLIN MONGOŁ 19.00
Pocałunek 19.15
Monday-Day
Andrzej Poniedzielski
19.30
7 ND MERYLIN MONGOŁ 19.00
Monday-Day
Andrzej Poniedzielski
19.30
8 PO
9 WT Niech no tylko
zakwitną jabłonie
19.00

W progu 20.00
10 ŚR Niech no tylko
zakwitną jabłonie
19.00
W progu 20.00

11 CZ Niech no tylko
zakwitną jabłonie
19.00

W progu 20.00
12 PT Niech no tylko
zakwitną jabłonie
19.00
13 SO Ja, Feuerbach 19.00

Siła przyzwyczajenia 19.15
14 ND Ja, Feuerbach 19.00

Siła przyzwyczajenia 19.15
15 PO
16 WT Tramwaj
zwany pożądaniem
19.00
Jacek Kaczmarski
lekcja historii
19.15
17 ŚR Tramwaj
zwany pożądaniem
19.00
Jacek Kaczmarski
lekcja historii
19.15
18 CZ Nastasja Filipowna 19.15
19 PT KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00
BILETY
Nastasja Filipowna 19.15
BILETY
20 SO KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00
BILETY
Nastasja Filipowna 19.15
BILETY
21 ND KOLACJA DLA GŁUPCA 19.00
BILETY

22 PO
23 WT
24 ŚR
25 CZ
26 PT

27 SO
28 ND
29 PO
30 WT
31 ŚR ŚPIEWNIK SYLWESTROWY
17.00
BILETY
ŚPIEWNIK SYLWESTROWY
bilety wyprzedane
20.00
BILETY

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w repertuarze.